Students of AU Education School undergo internship at TIS

Students of the School of Education of AKFA University will have the opportunity to undergo internship at Tashkent International School (TIS).

This is envisaged by a memorandum of understanding, signed by the Rector of the AKFA University Bekhzod Djalilov and the TIS director Bill Kralovec.

Within the framework of the document, educational institutions intend to develop cooperation in the field of education, professional development, etc.

One of the important areas of bilateral cooperation will be the organization of internships for students of the Department of English language at AKFA University at TIS. In the future, students of the Department of Education of AKFA University will have a similar opportunity.

AKFA University provides for TIS successful graduates an opportunity to enroll in the university program studies on the basis of interviews.

It should be underlined that the Department of English language started its activities from the 2021-2022 academic year. AKFA University admitted about 200 students to this department.

Students of the School of Education of AKFA University will have the opportunity to undergo internship at Tashkent International School (TIS).

This is envisaged by a memorandum of understanding, signed by the Rector of the AKFA University Bekhzod Djalilov and the TIS director Bill Kralovec.

Within the framework of the document, educational institutions intend to develop cooperation in the field of education, professional development, etc.

One of the important areas of bilateral cooperation will be the organization of internships for students of the Department of English language at AKFA University at TIS. In the future, students of the Department of Education of AKFA University will have a similar opportunity.

AKFA University provides for TIS successful graduates an opportunity to enroll in the university program studies on the basis of interviews.

It should be underlined that the Department of English language started its activities from the 2021-2022 academic year. AKFA University admitted about 200 students to this department.

AKFA Universitetining Taʼlim maktabi talabalari TISda amaliyot oʻtashlari mumkin

AKFA universitetining Taʼlim maktabi talabalari Toshkent xalqaro maktabida (Tashkent, International School, TIS) amaliyot oʻtash imkoniyatiga ega boʻladilar.

Bu AKFA universiteti rektori Behzod Jalilov va TIS direktori Bill Kralovews tomonidan imzolangan oʻzaro anglashuv memorandumida koʻzda tutilgan.

Hujjat doirasida taʼlim muassasalari taʼlim, malaka oshirish va boshqa yoʻnalishlarda hamkorlikni rivojlantirish niyatida.

Ikki tomonlama hamkorlikning muhim yoʻnalishlaridan biri TISda AKFA universitetining ingliz tili fakulteti talabalari uchun amaliyot oʻtashini tashkil etish boʻladi. Kelgusida AKFA universitetining pedagogika fakulteti talabalari ham shunday imkoniyatga ega boʻlishadi.

AKFA universiteti, oʻz navbatida, TISni muvaffaqiyatli tamomlaganlarga intervyu asosidagi oʻqishga kirish imkoniyatini taqdim etadi.

Eslatib oʻtamiz, ingliz tili fakulteti 2021-2022 oʻquv yilidan oʻz faoliyatini boshlagan. AKFA universiteti ushbu fakultetga 200 ga yaqin talaba qabul qildi.

Студенты Школы образования Университета AKFA могут пройти стажировку в TIS

У студентов Школы образования Университета AKFA будет возможность пройти стажировку в Ташкентской международной школе (Tashkent International Sсhool, TIS).

Это предусмотрено меморандумом о взаимопонимании, подписанным ректором Университета AKFA Бехзодом Джалиловым и директором TIS Биллом Краловецом.

В рамках документа образовательные учреждения намерены развивать сотрудничество в сфере образования, повышения квалификации и в других направлениях.

Одним из важных направлений двустороннего сотрудничества станет организация стажировок для студентов Факультета английского языка Университета AKFA в TIS. В будущем аналогичная возможность появится у студентов Факультета педагогики Университета AKFA.

Университет AKFA, в свою очередь, предоставляет успешным выпускникам TIS возможность поступить на обучение на основе собеседования.

Следует отметить, что Факультет английского языка начал свою деятельность с 2021-2022 учебного года. Университет AKFA принял на этот факультет около 200 студентов.