Bekhzod Djalilov leaves AKFA University

Bekhzod Djalilov left the post of the President of AKFA University.

The founder of AKFA University expresses gratitude to Bekhzod Djalilov for his contribution to the development of the university.


A new head of the university will be appointed soon.


We assure students and their parents that there will be no changes in the university education system. English will remain the language of instruction.


At the same time, the founder and the Supervisory Board of the University outlined plans for the further development of the university and the improvement of the educational process.


In particular, new books and medical simulators will be purchased. It is planned to open new departments.


Also, the new leadership of the university, after the appointment, will continue to work on obtaining local and international accreditation.


Information was spread in social media that the university will become a public university. These messages are baseless.


We underlined that the second semester of the 2022-2023 academic year will begin in accordance with the academic calendar on 30 January 2023.

Behzod Jalilov AKFA universiteti rektori lavozimini tark etdi

AKFA universiteti ta’sischisi Behzod Jalilovga universitet rivojiga qo‘shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildiradi.


AKFA universiteti ta’sischisi Behzod Jalilovga universitet rivojiga qo‘shgan hissasi uchun minnatdorchilik bildiradi.


Tez orada universitetga yangi rahbar tayinlanadi.


Talabalar va ularning ota-onalarini ishontirib aytamizki, universitet ta’lim tizimida hech qanday o‘zgarishlar bo‘lmaydi. 

Ingliz tili ta'lim tili bo'lib qoladi.


Shu bilan birga, universitet ta’sischisi va Kuzatuv kengashi tomonidan universitetni yanada rivojlantirish va o‘quv jarayonini takomillashtirish bo‘yicha rejalar belgilab olindi.


Xususan, yangi kitoblar va tibbiy simulyatorlar xarid qilinadi. Universitet yangi fakultetlar ochishni rejalashtirgan.

Shuningdek, universitetning yangi rahbariyati tayinlanganidan keyin mahalliy va xalqaro akkreditatsiya olish ishlarini davom ettiradi.


Ijtimoiy tarmoqlarda AKFA Universiteti davlat universitetiga aylanishi haqida ma’lumot tarqaldi. Bu xabarlar asossiz.

2022-2023 o‘quv yilining ikkinchi semestri o‘quv taqvimiga muvofiq 2023-yil 30-yanvardan boshlanishini eslatib o’tamiz.

Бехзод Джалилов покинул пост ректора Университета AKFA.

Бехзод Джалилов покинул пост ректора Университета AKFA.

Учредитель Университета AKFA благодарит Бехзода Джалилова за его вклад в развитие вуза.


В скором времени будет назначен новый руководитель университета.


Мы заверяем студентов и их родителей, что в системе обучения университета не будет изменений. Языком обучения останется английский.


При этом учредитель и Наблюдательный совет Университета наметили планы по дальнейшему развитию вуза и улучшению учебного процесса.


В частности, будут приобретены новые книги и медицинские симуляторы. Планируется открытие новых факультетов.


Также новое руководство вуза, после назначения продолжит работу по получению местной и международной аккредитации.


В сети распространилась информация о том, что университет станет государственным. Эти сообщения беспочвенны.


Отметим, что второй семестр 2022-2023 учебного года начнется в соответствии с учебным календарем 30 января 2023 года.