AU and Colorado State University establish partnership relations

Akfa University (AU) and Colorado State University (CSU, USA) will cooperate in the development of business education through bilateral collaboration.

AU and CSU signed a memorandum of cooperation. Thus, CSU became a business partner of the AU Business School. The document envisages cooperation in several areas.

In particular, educational institutions will exchange teaching staff, including during sabbaticals.

AU and CSU will encourage faculty and students to engage in academic and research collaboration for their professional development. The parties will also welcome short-term exchanges of scholars.

Universities will explore having faculty-led classes from CSU come and delivered at AU to include both CSU and AU Business School undergraduate students.

The parties will also explore a partnership where AU graduate students work on their MBA with the CSU via both online and in-person delivery options.

AU va Kolorado davlat universiteti oʻrtasida hamkorlik aloqalari oʻrnatildi


Akfa Universiteti (AU) va Kolorado davlat universiteti (Colorado State University, AQSH) biznes taʼlimini rivojlantirish uchun oʻzaro hamkorlik aloqalarini oʻrnatdilar.

AU va CSU oʻrtasida hamkorlik memorandumini imzolandi hamda CSU AU Biznes Maktabining hamkoriga aylandi. Hujjat doirasida tomonlar bir necha yoʻnalishlarda hamkorlik qilish masalasini rejalashtirganlar. Xususan, taʼlim muassasalari oʻrtasida professor-oʻqituvchilar almashinuvini yoʻlga qoʻyish bosh reja boʻlib, almashinuv xodimlarning ijodiy taʼtil davrida amalga oshirilishi mumkin.

Memorandum AU va CSU professor-oʻqituvchilar hamda talabalarni oʻzlarining kasbiy rivojlanishi uchun akademik va ilmiy hamkorlik qilishni ham koʻzda tutadi. Kelgusida qisqa muddatli olimlar almashinuvi yoʻlga qoʻyilishi ham niyat qilingan. Eng asosiysi, bakalavriat talabalari uchun AUda CSU professorlarining darslarini tashkil qilish masalasiga alohida urgʻu berildi.

Tomonlar, shuningdek, AU MBA talabalari uchun tegishli CSU dasturlarida onlayn va oflayn rejimda taʼlim olish imkoniyatini yaratish masalasini ham oʻrganib chiqadilar.

AU и Колорадский государственный университет установили партнерские отношения

Университет Akfa (AU) и Колорадский государственный университет (Colorado State University, CSU, США) будут сотрудничать в области развития бизнес образования через установления партнерских отношений.

AU и CSU подписали меморандум о сотрудничестве, и тем самым CSU стал партнером Бизнес школы AU. Документ предусматривает сотрудничество по нескольким направлениям.

В частности, учебные заведения будут обмениваться профессорско-преподавательским составом, включая во время творческих отпусков сотрудников.

AU и CSU будут поощрять преподавателей и студентов к академическому и исследовательскому сотрудничеству для их профессионального развития. Также стороны будут приветствовать краткосрочные обмены учеными.

Вузы изучат возможность проведения занятий под руководством преподавателей CSU в AU для студентов бакалавриата CSU и Бизнес школы AU.

Стороны также изучат возможность организации обучения студентов программы AU MBA в соответствующих программах CSU в онлайн и офлайн режимах