AKFA University and leading South Korean organizations to foster startups and training of technical personnel

AKFA University, INNO Technopark (Uzbekistan), Yeungnam University and Gyeongbuk Technopark (South Korea) will jointly foster startups and training of technical personnel.

Representatives of AKFA University, INNO Technopark, Yeungnam University and Gyeongbuk Technopark signed a memorandum of understanding.

Within the signed document the sides intend to foster start-ups and technical manpower, capacity building and job creation.

Technical manpower nurturing education, dispatch and exchange of technical experts are another direction of cooperation.

The parties will exchange operational know-how, policies, investment and technology information, as well as support the export of companies of two nations.

The parties also plan to conduct joint research.

AKFA Universiteti va Janubiy Koreyaning yetakchi tashkilotlari startaplarni rivojlantirish va texnik kadrlarni tayyorlash sohasida hamkorlik qiladi

AKFA Universiteti, INNO Texnoparki (Oʻzbekiston), Yongnam Universiteti va Kyongbuk texnoparki startaplarni rivojlantirish va texnik kadrlarni tayyorlashni birgalikda qoʻllab-quvvatlashga kelishib oldilar.

AKFA Universiteti, INNO Texnoparki, Yongnam Universiteti va Kyongbuk texnoparki vakillari oʻzaro anglashuv memorandumini imzoladilar.

Imzolangan hujjat doirasida tomonlar startaplarni rivojlantirish, kadrlar salohiyatini oshirish va yangi ish oʻrinlari yaratishni qoʻllab-quvvatlash niyatida.

Hamkorlikning yana bir yoʻnalishi texnik kadrlar tayyorlash uchun taʼlim tizimini rivojlantirish va texnik mutaxassislar almashinuvi tashkil etish boʻladi.

Tomonlar nou-xau, investitsiyalar va texnologiyalar boʻyicha maʼlumotlar, shuningdek, meʼyoriy hujjatlar bilan almashadilar. Tomonlar ikki davlat kompaniyalari eksportini ham qoʻllab-quvvatlaydi.

Tomonlar qoʻshma tadqiqotlar oʻtkazishni ham rejalashtirgan.

Университет AKFA и ведущие южнокорейские организации будут развивать стартапы и подготовку технических кадров

Университет AKFA, Технопарк INNO (Узбекистан), Йонгнамский Университет и Технопарк Gyeongbuk будут совместно поддерживать развитие стартапов и подготовку технических кадров.

Представители Университета AKFA, Технопарка INNO, Йонгнамского Университета и Технопарка Gyeongbuk подписал меморандум о взаимопонимании.

В рамках документа стороны намерены поддерживать развитие стартапов, наращивание потенциала кадров и создание новых рабочих мест.

Еще одним направлением сотрудничества станет развитие образования по подготовке технических кадров и обмен техническими экспертами.

Стороны будут обмениваться ноу-хау, информацией об инвестициях и технологиях, а также регуляторными документами. Также подписанты будут оказывать поддержку экспорту компаний двух стран.

Стороны также планируют проводить совместные исследования.