Construction of AKFA University campus starts

Construction work of a modern campus for AKFA University started. Turkish company NKY Architects and Engineers has developed a conceptual design for the AKFA University campus.

On 25 February, the project for the construction of a new campus of the AKFA University was presented to the President of Uzbekistan Shavkat Mirziyoyev.

The President got acquainted with the presentation of creative projects to be implemented in the Tashkent region. So, it is planned to create an arboretum, the construction of an Olympic town, university buildings, clinics and other facilities in Kibray district.

For the construction of the campus, a land plot of 20 hectares was purchased. Construction work will be carried out in several stages. The first phase of the project is expected to be completed in 2021.

The campus will have several zones: an educational zone, a residential zone, an administrative zone, a social zone, a cultural zone, a sports zone, and a healthcare zone. All zones will be connected by a ring road and alleys, which will allow students and university staff to reach the required building in a few minutes.

The AKFA University campus will be designed for 10,000 students. A library, cafeterias, a dormitory, sports facilities, laboratories, a clinic and other facilities will function on the campus. The hostel will be designed for 3,000 people.

AKFA University prepares future doctors. To acquire knowledge and skills, as well as to undergo practical training for medical students, it is necessary to create an infrastructure. Training rooms will be equipped on the campus, where students will consolidate theoretical knowledge in practice.

The administration of the university plans to create a clinic for 600 beds. The clinic will be equipped with modern medical equipment. In this clinic, students, in collaboration with experienced doctors, will receive and assist patients. The clinic will be able to serve 2,000 patients a day.

It should be noted that now at AKFA University there are Medical School, Pharmaceutical School and Dentistry School, Nursing School, Accounting and finance School, Economics School, Architecture and design School, Computer engineering School, Software engineering School and English language School.

AKFA Universiteti kampusining qurilish ishlari boshlandi

AKFA Universitetining zamonaviy kampusining qurilish ishlari boshlandi. Turkiyaning NKY Architects and Engineers kompaniyasi AKFA Universitetining Toshkent shahridagi kampusining konseptual dizaynini yaratdi.

25-fevral kuni Oʻzbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyevga AKFA Universiteti kampusini qurish boʻyicha loyihasi taqdim etildi.

Prezident Toshkent viloyatida amalga oshiriladigan bunyodkorlik loyihalari taqdimoti bilan tanishdi. Ularga koʻra, Qibray tumanida dendropark, Olimpiya shaharchasi, universitet, shifoxona va boshqa obyektlar qurilishi rejalashtirilgan.

Kampus qurilishi uchun 20 gektar yer uchastkasi xarid qilindi. Shuni taʼkidlash lozimki, AKFA Universitetining kampusini qurish boʻyicha loyiha bir necha bosqichda amalga oshirish rejalashtirilgan. Loyihaning birinchi bosqichi 2021-yilda yakunlanishi kutilmoqda.

Kampus hududi bir necha zonalarga boʻlinadi: taʼlim binolari zonasi, turar joylar zonasi, maʼmuriyat zonasi, madaniyat zonasi, sport zonasi va klinika zonasi. Barcha zonalar halqa yoʻli va xiyobonlar bilan bogʻlanadi. Bu esa universitet talabalari va xodimlarining kerakli binoga bir necha daqiqada yetib olishlariga imkoniyat yaratadi.

AKFA Universitetining kampusi 10 ming nafar talabalarga moʻljallangan. Kampus hududida kutubxona, kafeteriy, yotoqxona, sport inshootlari, laboratoriyalar, klinika va boshqa obyektlar joylashadi. Yotoqxona 3 ming kishiga xizmat qilish imkoniyatiga ega boʻladi.

AKFA Universiteti boʻlajak shifokorlarni tayyorlaydi. Ularning bilim va koʻnikmalarni olishlari hamda amaliyot oʻtashlari uchun infratuzilma kerak. Kampusda talabalar nazariy bilimlarini amaliyotda mustahkamlashlari uchun trenajyorlar xonasi tashkil etiladi.

Oliy taʼlim muassasasi maʼmuriyati klinika yaratishni rejalashtirgan. Mazkur klinikada talabalar malakali shifokorlar bilan hamkorlikda kasallarni qabul qiladilar va ularga tibbiy yordam koʻrsatadilar.

Qayd etamiz, hozirda AKFA Universitetida tibbiyot, farmatsevtika va stomatologiya, hamshiralik ishi, buxgalteriya va moliya, iqtisod, arxitektura va dizayn, kompyuter muhandisligi, dasturiy taʼminot va ingliz tili fakultetlari mavjud.

Начато строительство кампуса Университета AKFA

Начаты работы по строительству современного кампуса Университета AKFA. Турецкая компания NKY Architects and Engineers разработала концептуальный дизайн кампуса Университета AKFA.

25 февраля проект строительства нового кампуса Университета AKFA был представлен Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву.

Напомним, Президент ознакомился с презентацией созидательных проектов, которые будут реализованы в Ташкентской области. Так, планируется создание дендропарка, строительство олимпийского городка, университетских зданий, клиники и других объектов в Кибрайском районе.

Для строительства кампуса был приобретен земельный участок площадью 20 гектаров. Строительные работы будут проведены в несколько этапов. Ожидается, что первый этап проекта будет завершен в 2021 году.

В кампусе будет несколько зон: зона образовательных знаний, жилая зона, административная зона, социальная зона, культурная зона, спортивная зона, а также зона клиники. Все зоны будут объединены кольцевой дорогой и аллеями, что позволит студентам и сотрудникам вуза дойти до необходимого здания за несколько минут.

Кампус Университета AKFA будет рассчитан на 10 тыс. студентов. На территории кампуса будут функционировать библиотека, кафетерии, общежитие, спортивные сооружения, лаборатории, клиника и другие объекты. Общежитие будет рассчитано на 3 тыс. человек.

Университет AKFA готовит будущих медиков. Для получения знаний и навыков, а также прохождения практики студентов-медиков необходимо создать инфраструктуру. В кампусе будут оборудованы тренажерные комнаты, где студенты будут закреплять теоретические знания на практике.

Администрация вуза планирует создать клинику. Клиника будет оборудована современными медицинскими оборудованиями. В данной клинике студенты в сотрудничестве с опытными врачами будут принимать пациентов и оказывать им помощь.

Отметим, что сейчас в Университете AKFA существуют факультеты медицины, фармацевтики и стоматологии, медсестринское дело, бухгалтерии и финансов, экономики, архитектуры и дизайна, компьютерного инжиниринга, программного инжиниринга и английского языка.