AKFA University staff meets with graduates of the Academic Lyceum of the Tashkent Medical Academy

AKFA University continues to hold meetings with graduates of secondary educational institutions.

On 18 February, AKFA University’s employees held a meeting with graduates of the Academic Lyceum of the Tashkent Medical Academy.

During the meeting, representatives of the AKFA University made a presentation about the first private university in Uzbekistan, its activities and existing areas of education.

Applicants also received information about the conditions of admission and offered scholarships.

It should be noted that now at AKFA University there are Medical School, Pharmaceutical School and Dentistry School, Nursing School, Accounting and finance School, Economics School, Architecture and design School, Computer engineering School, Software engineering School and English language School.

AKFA Universiteti xodimlari Toshkent tibbiyot akademiyasining akademik litseyi bitiruvchilari bilan oʻtkazdilar

AKFA Universiteti oʻrta taʼlim muassasalari bitiruvchilari bilan uchrashuvlar oʻtkazishni davom ettirmoqda.

18 fevral kuni AKFA Universitetining qabul boʻlimi xodimlari navbatdagi uchrashuvni Toshkent tibbiyot akademiyasining akademik litseyi bitiruvchilari bilan oʻtkazdilar.

Uchrashuv doirasida AKFA Universiteti vakillari ishtirokchilarga mamlakatimizdagi birinchi xususiy oliy taʼlim muassasasi, uning faoliyati va mavjud taʼlim yoʻnalishlari haqida maʼlumot taqdim etdilar.

Abituriyentlar qabul shartlari va taqdim etilgan stipendiyalar toʻgʻrisida ham maʼlumot oladilar.

Qayd etamiz, hozirda AKFA Universitetida tibbiyot, farmatsevtika va stomatologiya, hamshiralik ishi, buxgalteriya va moliya, iqtisod, arxitektura va dizayn, kompyuter muhandisligi, dasturiy taʼminot va ingliz tili fakultetlari mavjud.

Сотрудники Университета AKFA провели встречу с выпускниками академического лицея Ташкентской медицинской академии

Университет AKFA продолжает проводить встречи с выпускниками средних образовательных учреждений.

18 февраля сотрудники Университета AKFA провели встречу с выпускниками академического лицея Ташкентской медицинской академии.

Во время встречи представители Университета AKFA провели презентацию о первом частном вузе Узбекистана, о его деятельности и существующих направлениях обучения.

Абитуриенты также получили информацию об условиях поступления и предоставляемых стипендиях.

Отметим, что сейчас в Университете AKFA существуют факультеты медицины, фармацевтики и стоматологии, медсестринское дело, бухгалтерии и финансов, экономики, архитектуры и дизайна, компьютерного инжиниринга, программного инжиниринга и английского языка.