AKFA University intends to open pedagogy department in cooperation with leading universities of the world

The management of AKFA University discussed the issues of opening a new department with representatives of the University of Helsinki (Finland).

At the beginning of the meeting, the parties got acquainted with the activities of universities in personnel training. During the meeting, the parties discussed issues of partnership to open the Department of Pedagogy at AKFA University.

The Department of Pedagogy, as  expected, will train educators for preschool, public and higher education systems based on the Finnish experience.

It should be underlined that that the Finnish education is one of the best in the world. The country regularly occupies top places in various ratings.

The University of Helsinki is one of the largest and oldest educational institutions in Finland. The University of Helsinki offers various educational programmes. Along with such prestigious institutions as the Universities of Bologna and Coimbra, the University of Helsinki is part of the European Utrecht Network Association. The Times Higher Education ranked the University of Helsinki in 98th place in the world.

Университет AKFA намерен открыть факультет педагогики в сотрудничестве с ведущими вузами мира

Руководство Университета AKFA обсудило вопросы открытия нового факультета с представителями Хельсинского Университета (Финляндия).

В начале встречи стороны ознакомились с деятельностью вузов по подготовке кадров. В ходе встречи стороны обсудили вопросы партнерства в открытии факультета педагогики в Университете AKFA.

Ожидается, что факультет педагогики будет готовить педагогов для систем дошкольного, народного и высшего образования на базе опыта Финляндии.

Отметим, что Финское образование является одним из самых лучших в мире. Страна регулярно занимает высокие места в различных рейтингах.

Хельсинский Университет – один из самых крупных и древних учебных учреждений Финляндии. Хельсинкский университет имеет общий профиль обучения. Наряду с такими престижными заведениями как Болонский и Коимбрский университеты, Хельсинкский университет является частью европейской ассоциации «Утрехтская сеть». В рейтинге Times Higher Education Хельсинский Университет занимает 98 место в мире.

AKFA Universiteti xorijning yetakchi OTMlari bilan hamkorlikda pedagogika fakulteti ochishni rejalashtirmoqda

AKFA Universiteti rahbariyati Finlyandiyaning Xelsinki Universiteti vakillari bilan yangi fakultet ochish masalalarini muhokama qildi.

Uchrashuv avvalida tomonlar mutaxassislarni tayyorlash boʻyicha oliy taʼlim muassasalarining (OTM) faoliyati haqida taqdimot qildilar. Muzokaralar davomida tomonlar AKFA Universitetida hamkorlikda pedagogika fakulteti ochish masalalarini muhokama etdilar.

Pedagogika fakulteti Finlyandiya tajribasi asosida maktabgacha, xalq va oliy taʼlim tizimlari uchun pedagoglarni tayyorlaydi.

Taʼkidlash lozimki, Finlyandiya taʼlim tizimi dunyodagi eng yuqori oʻrinlarni egallaydi. Mamlakat turli taʼlim reytinglarida yuqori oʻrinlarni egallab keladi.

Xelsinki Universiteti Finlyandiyaning yirik va qadimiy oʻquv yurtlaridan hisoblanadi. Universitet turli yoʻnalishlar boʻyicha taʼlim dasturlarini taklif etadi. Times Higher Education reytingida Xelsinki Universiteti dunyoda 98-oʻrinni egallab turipti.