AKFA University and Barkamol Avlod launch Pre-university courses

AKFA University and the Barkamol Avlod Republican Children’s School are opening Pre-University courses in the regions of Uzbekistan.

Recall that in May 2021, the parties signed a memorandum of cooperation. As part of the document, the parties planned to open joint Pre-University courses at the Barkamol Avlod schools, whose graduates will have the opportunity to enter AKFA University without exams.

AKFA University and the Republican Children’s School Barkamol Avlod held a joint online seminar on the organization of Pre-University courses. During the seminar, issues of organizing courses and recruiting students were discussed.

Pre-University courses will be organized on the basis of regional children’s schools Barkamol Avlod in such subjects as mathematics, chemistry, biology and English.

Young people, who want to enroll in courses, should contact the regional schools Barkamol Avlod.

AKFA Universiteti va Barkamol Avlod tayyorlov kurslarini ochmoqda

AKFA Universiteti va Respublika Barkamol Avlod bolalar maktabi mamlakatimizning viloyat markazlarida tayyorlov kurslarini ishga tushirmoqda.

Eslatib oʻtamiz, joriy yilning may oyida tomonlar hamkorlik toʻgʻrisida memorandum imzolagan edilar. Mazkur hujjat ijrosi doirasida tomonlar Barkamol Avlod maktablarida qoʻshma tayyorlov kurslarini ochishni rejalashtirgan edilar. Kurslarning bitiruvchilari AKFA Universitetiga imtihonsiz qabul qilinadi.

AKFA Universiteti va Respublika Barkamol Avlod bolalar maktabi tayyorlov kurslarini tashkil etish boʻyicha qoʻshma onlayn seminar oʻtkazdilar. Seminar doirasida ishtirokchilar kurslarni tashkil qilish va ularga tinglovchilarni jalb qilish masalalarini muhokama qildilar.

Tayyorlov kurslari viloyat Barkamol Avlod bolalar maktablari qoshida tashkil etiladi. Kurslar matematika, kimyo, biologiya va ingliz tili fanlaridan tashkil etiladi.

Kurslarga roʻyxatdan oʻtish uchun yoshlar viloyat Barkamol Avlod bolalar maktablariga murojaat qilishlari kerak.

Университет AKFA и «Баркамол авлод» запускают подготовительные курсы

Университет AKFA и Республиканская детская школа «Баркамол авлод» отрывают подготовительные курсы в регионах Узбекистана.

Напомним, что в мае 2021 году стороны подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках документа, стороны планировали открыть совместные подготовительные курсы на базе школ «Баркамол авлод», выпускники которых получат возможность без экзаменов поступить в Университет AKFA.

Университет AKFA и Республиканская детская школа «Баркамол авлод» провели совместный онлайн семинар по вопросам организации подготовительных курсов. В ходе семинара обсуждены вопросы организации курсов и набора слушателей.

Подготовительные курсы будут организованы на базе областных детских школ «Баркамол авлод» по таким предметам как математика, химия, биология и английский язык.

Молодые люди, которые хотят записаться на курсы, должны обратиться в областные школы «Баркамол авлод».